قاصدک دانایی: شمارش و دسته بندی درک مفهومی اعداد، دسته بندی، رشد ریاضی استدلالی

  ۱۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴

  رقعی

  چاپ ۴

  ذکر
  نویسنده فهیمه سیدناصری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۸۰۳۴
  کد دیویی ۳۷۲.۲۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قاصدک دانایی: شمارش و دسته بندی درک مفهومی اعداد، دسته بندی، رشد ریاضی استدلالی

  کتب دیگر فهیمه سیدناصری
  کتب دیگر انتشارات ذکر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی