درآمدی جدید به فلسفه علم
   

  ۳۴۰

  رقعی

  چاپ ۱

  آسمان خیال
  نویسنده الگزاندر روزنبرگ,علی حقی,مصطفی ملکیان
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۲۹۱۳۳۵
  کد دیویی ۵۰۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  درآمدی جدید به فلسفه علم

  کتاب حاضر، مبتنی بر شیوه ای است که در آن مسایل فلسفه علم با مسایل بنیادین معرفت شناسی و فلسفه زبان پیوند می یابد و موردپسند دانشجویان فلسفه است. این کتاب متنی عالی و چالش برانگیز با توجه خاص از جانب فلسفه به فلسفه علم است و مولف در آن مقدمه ای فوق العاده به مسایل معرفت شناسانه و مابعدالطبیعی که سهمی در علم مدرن دارند، ارایه کرده است.

  کتب دیگر انتشارات آسمان خیال
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی