قصه قسمت

  ۸,۰۰۰ تومان

   

  ۱۲۰

  رقعی

  چاپ ۲

  تیسا
  نویسنده طیبه حسین زاده,محمود فرجامی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۲۶۷۷
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قصه قسمت

  قصه قسمت فرجامی مانند اولیس، شاهکار جیمز جویس، در یک روز اتفاق می افتد و البته مانند اثر جویس خواندن آن هم نسبتا دشوار است. قصه پیکی موتوری که ماموریت ساده اش با تسلسلی ناگسستنی از اتفاقات، دیالوگ های درونی و تداعی آزاد معانی به داستانی بدل می شود که باید آن را با دقت و تعهد خواند. این اثر داستانی است با عمق معنایی و ادبی بسیار که باید به عنوان یک منبع جدی در جامعه شناسی اقتصادی ایران مورد مطالعه قرار گیرد.

  کتب دیگر انتشارات تیسا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی