عشق در برابر عشق

  ۳۶,۹۰۰ تومان

  ۴۱,۰۰۰ تومان

  %۱۰ تخفیف

   

  ۲۸۰

  رقعی

  چاپ ۴

  کتابستان معرفت
  نویسنده امید کوره چی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۵۴۵۰۵۶
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  عشق در برابر عشق

  «عشق برابر عشق» عنوان داستانی دینی است که با محوریت زندگی امام حسن مجتبی(ع) خلق شده است، داستانی با محوریت ایشان نه داستان زندگی خود ایشان. در این داستان، هرمز شخصیت خیالی است که در روندی دراماتیک به حضور امام حسن مجتبی(ع) می رسد و داستان به جلو می رود. ستون اصلی اتفاقات کتاب بر استناد غیرمستقیم استوار است و از این رو کتاب به پایه های تاریخی نیز پهلو می زند. نویسنده در این مجال کوشیده که در قالب داستان اندکی از سجایا و مکارم حضرت مجتبی(ع) را به تصویر کشد.

  گزیده ای ازکتاب: «لرزش دست، ترسی به دلش ریخت. سعی کرد روی نشانه تمرکز کند اما ذهنش پر بود از خیالات درهم‌وبرهمی که مثل ابرهای سرگردان، آسمان ذهنش را تاریک کرده بود. باید هر طور شده هدف را می‌زد. باید خودش، توانش، حیثیت قبیله و قوم و ادعای برتر بودنش را اثبات می‌کرد. حریفش قَدَر بود. حریفش در رزم‌آوری و به‌خصوص تیراندازی هماورد نداشت. هر دو نفرشان ربیعه، دختر زیبای سعد بن وائل بزرگ قبیله ثقیف را خواستگاری کرده بودند. هر دو مردانی جنگاور بودند و بارها و بارها در نبردهای مختلف لیاقت خود را نشان داده بودند اما او یک ویژگی داشت که برتری‌اش بر رقیب را به رخ می‌کشید؛ اینکه او عرب بود و رقیبش ایرانی، ولی افسوس که دل ربیعه با هرمز بود. فکر رقیب ایرانی، لرزش دستش را بیشتر کرد، به خودش نهیب زد «دل ربیعه مهم نیست، مهم این است که من او را می‌خواهم.» بعد از چند بار خواستگاری بالاخره کار از حرف به عمل کشید. قرار شد هرکدام توانست برتری‌اش را در رزم و تیراندازی ثابت کند، برنده این ماجرا باشد و حالا ابن‌نمیر در کشاکش مسابقه تازه شک کرده بود که این ترفند می‌بایست از سوی ربیعه به پدرش القا شده باشد؛ چه او از برتری رزمی هرمز اطمینان داشت. یاد لحظه‌ای افتاد که با مطرح‌شدن کفایت جنگاوری، بی‌هوا عصبیّت قبیله و قومش تحریک شد و بدون درنگ پیشنهاد مسابقه را پذیرفت و جاهلانه خود را در دامی انداخت که از سوی معشوق پهن‌شده بود، معشوقی که دل در گرو عشق دیگری داشت و اکنون در لحظه حساس کمان‌کشی، این افکار همچون موریانه‌های سرخ، تنه پوسیده اراده‌اش را می‌جویدند و او را از عاقبت این نبرد ابلهانه می‌ترساندند.»

   

  کتب دیگر امید کوره چی
  کتب دیگر انتشارات کتابستان معرفت
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی