اخلاق خوب: راهنمایی، برای گرفتن تصمیم های درست

  ۳۰,۰۰۰ تومان

   

  ۳۶

  رقعی

  چاپ ۵

  صابرین
  نویسنده آر.دبلیو. الی,ژولیت گارشه دجز,محمدعلی معصومی,برزو سریزدی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۷۸۵۹۰۲
  کد دیویی ۱۷۹.۹
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اخلاق خوب: راهنمایی، برای گرفتن تصمیم های درست

  کتاب مصور حاضر، جلد ششم از مجموعه «مهارت های زندگی» و مشتمل بر داستان هایی کوتاه است که با زبانی ساده و روان برای گروه های سنی (ب) و (ج) نگاشته شده اند. این کتاب مفهوم پایه ای و ساده فضیلت های اخلاقی را به کودکان آموزش می دهد. مطالب این کتاب به کودکان کمک می کند رفتارهای درست را بشناسند و تشخیص دهند. این کتاب فقط شروع راه آموزش اخلاق خوب به کودکان و داستان های آن سعی شده خلقیات خوب تشریح شوند.

  کتب دیگر انتشارات صابرین
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی