من سقراط مجروح را دوست دارم: مجموعه نمایشنامه

  ۱۱,۵۰۰ تومان

   

  ۱۸۰

  رقعی

  چاپ ۱

  کتاب نیستان
  نویسنده سعید تشکری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۳۷۸۳۵۶
  کد دیویی ۸fa۲.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  من سقراط مجروح را دوست دارم: مجموعه نمایشنامه

  کتاب حاضر، مجموعه ای از نمایشنامه های کوتاه است که با زبانی ساده و روان نگاشته شده اند. «من و تو... بستور»، «آینه آورده ام ای روشنی»، «زندگی جای دیگری است»، «رویای سالینجر»، «من سقراط مجروح را دوست دارم» عنوان های برخی از نمایشنامه های این کتاب هستند. در نمایشنامه «من و تو...» می خوانیم:«تندیست رو اون بالا می بینی، «ابوالقاسم» جان؟ حسودی ام نمی شه بهت ها، اما کی یادشه که شاهنامه رو من شروع کردم. دست مریزاد که تو خوب تمومش کردی».

  کتب دیگر سعید تشکری
  کتب دیگر انتشارات کتاب نیستان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی