زنبور کوچولو: مهارت آموزشی: کار گروهی

  ۱۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۲

  رقعی

  چاپ ۲

  ابوعطا
  نویسنده ام. شامبهاوی,شیلا خداداد,تینا موسوی,آنیل ورما
  شابک ۹۷۸۹۶۴۱۷۰۲۳۲۰
  کد دیویی ۳۰۵.۲۳۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  زنبور کوچولو: مهارت آموزشی: کار گروهی

  کتاب مصور حاضر، جلد هفدهم از مجموعه کتاب های «من و مهارت های فردا» و داستانی تخیلی درباره زنبورها و همکاری است که با زبانی ساده و روان برای کودکان نگاشته شده است. در این داستان در یک جنگل زیبا کندوی زنبورعسل نیز وجود داشت زنبورهای زیادی با خوشحالی در آن زندگی می کردند. عسلی که این زنبورها درست می کردند از شیرین ترین اثرها بود. روزی از روزها یک زنبور کوچک از کندو بیرون آمد. او بال هایش را باز کرد و به اطراف نگاهی انداخت.

  کتب دیگر انتشارات ابوعطا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی