زبان بدن و رفتارهای فریبنده: چگونه رفتارهای غیرکلامی دیگران را بخوانید

  ۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۹۶

  رقعی

  چاپ ۴

  ابوعطا
  نویسنده وناون ادواردز,مهسار مشتاق,ملک سیما طاهری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۱۷۰۲۶۲۷
  کد دیویی ۱۵۳.۶۹
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  زبان بدن و رفتارهای فریبنده: چگونه رفتارهای غیرکلامی دیگران را بخوانید

  مخاطب با مطالعه این کتاب به ابزاری مجهز می شود که می تواند با احساس اعتماد بیشتر، از بودن در کنار اطرافیانش احساس آرامش کند. در چنین شرایطی به جای شک کردن به آن ها، می داند چه زمان حقیقت را بیان می کنند و چه زمان دروغ می گویند. با استفاده از اصول این کتاب، کم کم متوجه نکاتی در رفتار دیگران می شود که تاکنون ندیده بود. مطالب این کتاب براساس تازه ترین تحقیقات معتبر دانشگاهی در زمینه رفتارشناسی است.

  کتب دیگر انتشارات ابوعطا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی