پیدای پنهان: گزیده ای از نیایش های دیوان شمس تبریزی

  ۱۷۵,۵۰۰ تومان

  ۱۹۵,۰۰۰ تومان

  %۱۰ تخفیف

   

  ۸۴۲

  رقعی

  چاپ ۱

  روزنه
  نویسنده ایرج شهبازی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۳۴۵۸۲۲
  کد دیویی ۸fa۱.۳۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  پیدای پنهان: گزیده ای از نیایش های دیوان شمس تبریزی

  کتاب حاضر شامل دویست نیایش زیبا از دیوان شمس تبریزی است. نیایش هایی که زبانی استوار، فاخر، روان و لطیف دارند و عالی ترین مباحث را در حوزه های الهیات، عرفان و رابطه انسان و خدا مطرح می کنند. مطالعه عمیق و دقیق نیایش های مولانا هم حس زیبایی شناختی خواننده را خشنود می سازد و هم جان او را از نور، نشاط و نیکی سرشار می کند. نیایش های ژرف مولانا حال هایی استثنایی و لحظاتی ناب را به خواننده می بخشد و دل و عقل او را سیراب می کند.

  کتب دیگر ایرج شهبازی
  کتب دیگر انتشارات روزنه
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی