فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگی در گفتمان های شهری

  ۸۹,۹۰۰ تومان

   

  ۴۰۰

  رقعی

  چاپ ۳

  تیسا
  نویسنده نعمت الله فاضلی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۶۶۲۶۲۶
  کد دیویی ۳۰۷.۷۶۰۹۵۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگی در گفتمان های شهری

  کتب دیگر نعمت الله فاضلی
  کتب دیگر انتشارات تیسا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی