دایره المعارف مصور تاریخ قرن بیستم: تاریخ، آن گونه که پیش تر هرگز ندیده اید

  ۳۳۰,۰۰۰ تومان

   

  ۳۰۶

  رقعی

  چاپ ۲

  سایان
  نویسنده داریوش دل آرا
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۲۶۹۰۰۷
  کد دیویی ۹۰۹.۸۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دایره المعارف مصور تاریخ قرن بیستم: تاریخ، آن گونه که پیش تر هرگز ندیده اید

  تاریخ قرن بیستم از حیث خشونت هیچ کم نداشته است. این کتاب حاوی بیشمار تصویر مهیب از خشونت، تبعیض و سرکوب گری است که گویا این عصر را متمایز می کند . با این حال، پیش از آنکه واپسین صد سال تاریخ بشر را (عصر مصایب) نام بنهیم، مهم است که دوره های طولانی صلح، جوامعی که به استقلال خودمختاری، امنیت، و توفیق های اقتصادی دست یافته اند، پیشرفت های پزشکی و کشاورزی که زندگی مردمان بسیاری را نجات داده، و رشد فرهنگ عمومی که به جهان ما حیات و غنا بخشیده اند را به یاد آوریم. پایان قرن بیستم، همکاری بین المللی برای گسترش آزادی سیاسی، افزایش فرصت های اقتصادی و حفظ محیط زیست جهان را نوید داد. اگر این درس ها را بیاموزیم، تصاویر قرن بیست و یکم شاید داستان درخشان تری را برایمان روایت کنند. 

  کتب دیگر داریوش دل آرا
  کتب دیگر انتشارات سایان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی