چگونه با مصرف مواد معتاد می شویم؟

  ۱۰,۰۰۰ تومان

   

  ۶۴

  رقعی

  چاپ ۱

  مهرسا
  نویسنده حامد اختیاری,آذرخش مکری,علی فرهودیان,مهرداد احترامی,بهروز دولتشاهی,نعیم تدین
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۵۹۱۱۰۰
  کد دیویی ۳۶۲.۲۹۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  چگونه با مصرف مواد معتاد می شویم؟

  کتب دیگر انتشارات مهرسا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی