رساله های شعری فیلسوفان مسلمان فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر
   

  ۳۱۲

  رقعی

  چاپ ۱

  سخن
  نویسنده سیدمهدی زرقانی,محمدحسن حسن زاده نیری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۷۲۶۸۴۳
  کد دیویی ۱۸۹.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  رساله های شعری فیلسوفان مسلمان فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر

  کتاب حاضر، شامل ترجمه، شرح و تعلیقات بر رساله های شعر «فارابی»، «ابن سینا»، «ابوالبرکات بغدادی»، «ابن رشد» و «خواجه نصیر» است. این رساله ها در واقع ترجمه، شرح و تعلیق هایی است که فیلسوفان مسلمان به زبان عربی بر رساله «poetic» ارسطو نوشته اند. شیوه ترجمه این کتاب وفاداری به متن است؛ اما مترجمان تلاش داشته اند هرکجا پیچیدگی متن بسیار باشد و فهم مخاطب را دشوار کند، علاوه بر توضیح و تعلیق به ترجمه آزاد نزدیک تر شود. در این اثر همچنین تعلیقات مربوط به رساله یا رساله های هر فیلسوف در پایان بخش مربوط به همان فیلسوف آمده تا مراجعه به آن ها راحت باشد. غیر از فهرست های متعارف، نمایه اصطلاحات تخصصی متن همه تهیه شده است تا دسترسی مخاطبان به مطالب کلیدی آسان تر شود.

  کتب دیگر انتشارات سخن
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی