نظریه فرهنگی

  ۴۵,۰۰۰ تومان

   

  ۵۴۸

  رقعی

  چاپ ۱

  علمی
  نویسنده محسن ثلاثی,الگزندر رایلی,فیلیپ دانیل اسمیت
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۰۴۲۹۹۷
  کد دیویی ۳۰۶.۰۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  نظریه فرهنگی

  کاربرد فرهنگ همانی است که بسیاری از انسان شناسان در نخستین دهه های سده بیستم هوادارش بودند و امروزه هم در انسان شناسی نقشی اساسی دارد. این یک نوع تفسیر است که از کم ترین بار ارزشی برخوردار بوده و جنبه ای تحلیلی دارد. درباره نظریه های جامعه شناسی کتاب های گوناگونی به زبان فارسی تالیف یا ترجمه شده اند که بیشتر آن ها به آسانی در دسترس دانشجویان رشته های علوم اجتماعی قرار دارند، ولی درباره نظریه فرهنگی تاکنون هیچ کتاب جامع و دانشگاهی به زبان فارسی تالیف یا ترجمه نشده است. کتاب پیش رو با چنین هدفی ترجمه شده است.

  کتب دیگر انتشارات علمی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی