ده داستان کوتاه از نویسندگان بزرگ روس: پوشکین، گوگول، تولستوی، چخوف، گورکی و ...
   

  ۲۹۲

  رقعی

  چاپ ۱

  به سخن
  نویسنده آر.اس. تاونزند,مهدی افشار
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۴۸۴۴۷۸
  کد دیویی ۸۹۱.۷۳۴۴۰۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ده داستان کوتاه از نویسندگان بزرگ روس: پوشکین، گوگول، تولستوی، چخوف، گورکی و ...

  مجموعه داستان های گرد آمده در این مجلد بیانگر پیشرفت ادبیات روسیه،به خصوص در قلمرو داستان کوتاه از دوره کلاسیک پوشکین تا آغاز قرن نوزدهم و شروع جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه است.این محدوده ی گاه نگاری،نوعی جامعیت به این کتاب میبخشد و به صورت نماد و نماینده یی از زندگی پیش از انقلاب ادبیات در تقابل به دوره ی بعد از انقلاب جلوه میکند و خواننده را به مقایسه این دو دوره(پیش و بعد از انقلاب اکتبر)فرا میخواند.این مجله به داستان کوتاه و مشهور«بی بی»یکی از زیباترین داستان های کوتاه پوشکین به عنوان یکی از نمایندگان بزرگ شعر و نثر روسیه آغاز میشود.پوشکین مدخل ورودی شکوهمند به معبد ادبیات روسی است.ادبیات روسی با نیکلای گوگول حقیقت تاریخی خود یا بهتر است گفته شود تراژدی خود را آغاز میکند و داستان کوتاه«ردا»،شاهکار گوگول،این روحیه تراژیک را در والاترین سطح خود به نمایش میگذارد.تولستو،چخوف،کورکی و...در پیشرفت ادبیات نه تنها روسیه بلکه در جهان هم سهیم هستند.

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی