باشگاه مغز: کتاب آموزش و تمرین تقویت و بازتوانی مغزی
   

  ۲۹۶

  رقعی

  چاپ ۱

  مهرسا
  نویسنده حامد اختیاری,تارا رضاپور
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۵۹۱۹۳۳
  کد دیویی ۱۵۳.۱۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  باشگاه مغز: کتاب آموزش و تمرین تقویت و بازتوانی مغزی

  این کتاب نوشته شده است تا شما، البته مغزتان، را یک لحظه هم تنها نگذارد. تمرینات در نظر گرفته شده در این کتاب از سویی و آموزش ها و نکات کاربردی از سوی دیگر، دست به دست هم داده اند تا در طی 16 جلسه شما را در هفت حیطه ی شناختی مهم حافظه، توجه، مهارت های بصری -فضایی، حل مساله و منطق، مهارت های محاسباتی، بازشناسی چهره و احساسات و مهارتهای کلامی بیش از پیش توانمندسازند. در حقیقت خرید این کتاب به منزله ی ثبت نام شما در یک دوره ی بازتوانی مغزی است که حضور و مشارکت فعال تان در جلسات آن الزامی است.

   

  کتب دیگر انتشارات مهرسا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی