Paused...
  تلنگر

  ۱۷,۵۰۰ تومان

   

  ۷۸

  رقعی

  چاپ ۱

  روزنه
  نویسنده برزو قادری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۳۴۵۲۶۶
  کد دیویی ۳۹۸.۹
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تلنگر

  «نیم-من» ها، من نیستند، چون بسیاری از مرزهایشان را در هم شکسته اند، اگر نه «من» بودند. «نیم-من» ها بخشی از هستی خود را بخشیده اند تا بر سرزمین پهناورتری حکومت کنند. نیم-من، نیمی از «من» خود را رها نکرده تا به رشد و آزادگی برسد، بلکه نیمی از خواسته های خود را سرکوب کرده تا در حریم های دیگر نیز به اهداف و آرزوهایش برسد.

  کتب دیگر برزو قادری
  کتب دیگر انتشارات روزنه
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی