انسان در جستجوی معنا
   

  ۱۵۲

  رقعی

  چاپ ۲

  جامی
  نویسنده ویکتورامیل فرانکل,امیر لاهوتی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۷۶۱۱۵۷
  کد دیویی ۳۶۵.۳۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  انسان در جستجوی معنا

  نگارنده این کتاب که روانشناسی صاحب نام است، مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری نازیان اسیر بود و همه هستی خود را از دست داد. پدر، مادر و همسرش در اردوگاه اسیران به کوره های آدمسوزی سپرده شدند و یا از بیماری جان سپردند. اما او با وجود این که همه هستی خود را از دست داده بود و همه ارزش های خود را فنا شده می دید، باز هم با وجود تمامی مشکلات، زندگی را شایسته و ارزشمند می دانست. یافتن رشته های از هم گسیخته در یک زندگی نابسامان نقشی استوار از معنا و مسیولیت، هدف و موضوع، روشی است که دکتر فرانکل از اگزیستانسیالیسم نوین به دست آورده و آن را شیوه لوگوتراپی نام گذاری کرده است. در کتاب حاضر دکتر فرانکل تجربه و آزمون هایی را که باعث کشف لوگوتراپی شد، تبیین کرده است.

  کتب دیگر انتشارات جامی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی