اقتصاد به زبان خودمان: چرا نباید به حرف اقتصاددانان اعتماد کرد، 2- بنیان های نظام سرمایه داری
   

  ۱۲۰

  رقعی

  چاپ ۳

  پژواک
  نویسنده جیم استنفورد,مریم بیرمی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۲۹۹۱۸۱
  کد دیویی ۳۳۰.۱۲۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اقتصاد به زبان خودمان: چرا نباید به حرف اقتصاددانان اعتماد کرد، 2- بنیان های نظام سرمایه داری

  کتاب حاضر، با هدف توانمندسازی افراد شاغل نوشته شده است تا با ایجاد علمی در باب عملکرد اقتصاد و تعیین جایگاه افراد در آن، سهم اندکی در برقراری نظام اقتصادی عادلانه داشته باشد. تعریف کار، کار و مازاد تولید، یادگیری کار با ابزار، دو راه برای کاشت ذرت، نظریه های سرمایه و سود، شرکت خصوصی، منطق سود، استخراج و انضباط کاری، کارگران و کارفرمایان، اتحادیه ها و چانه زنی جمعی، اقتصاد خانوار، آشنایی با کنشگران اقتصادی، در تعقیب پول، خواندن نقشه، تولیدمثل از محورهای موردبررسی در این کتاب هستند. مولف بیان می دارد که شاغلان در سراسر جهان همواره برای رسیدن به عدالت اقتصادی و سیاسی چالش های اساسی و مداومی پیش رویشان دارند.

  کتب دیگر انتشارات پژواک
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی