دروغ / اراده آزاد
   

  ۱۴۶

  رقعی

  چاپ ۴

  گمان
  نویسنده سام هریس,خشایار دیهیمی,سونا انزابی نژاد
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۴۰۷۲۸۶
  کد دیویی ۱۵۸.۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دروغ / اراده آزاد

  کتاب حاضر، یکی از کتاب های مجموعه «تجربه و هنر زندگی» است. کتاب های این مجموعه به مسایل فلسفی می پردازند که همه ما به نوعی در زندگی با آن مواجهیم، از سوال های کلی نظیر «معنای زندگی» و «خوشبختی» گرفته تا مسایل جزیی تر نظیر درد، بخشودن، ترس، ملال، حسد، عشق و جاودانگی. زبان این کتاب ها فنی نیست و همگان می توانند آن ها را بخوانند. در این جلد از این مجموعه بیان می شود که فرصت برای فریب دادن دیگران همیشه وجود دارد و همیشه هم وسوسه انگیز است، شمار اندکی از ما قاتل یا دزد هستیم، اما همه مان دروغ می گوییم، اگر تصمیم بگیریم دیگر هرگز دروغ نگوییم در روابطتان تغییراتی وجود می آید.

  کتب دیگر انتشارات گمان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی