نیایش و شفای وجود دعا و پنج مرحله ی شفابخشی

  ۱۲,۶۰۰ تومان

  ۱۴,۰۰۰ تومان

  %۱۰ تخفیف

   

  ۳۰۸

  رقعی

  چاپ ۱

  لیوسا
  نویسنده ران رات,کیانا اورنگ,مینا اعظامی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۱۳۸۴۶۷
  کد دیویی ۲۹۱.۴۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  نیایش و شفای وجود دعا و پنج مرحله ی شفابخشی

  کتاب حاضر، راهنمایی برای تعالی زندگی همراه با نیایش و آمیختن آن به هر جنبه از زندگی روزانه است. نیمه نخست کتاب به رابطه نیایش با پنج فرایند شفا یافتن بر اساس آموزه های مراحل مطرح شده در ادبیات عرفانی جهان می پردازد. این مراحل هوشیاری، پالایش، اشراق، شب تاریک روح و یگانگی با الوهیت است، که نشان دهنده تکاملی چشمگیر در زندگی معنوی به شمار می آیند. نیمه دوم کتاب به روش های نیایش کردن اختصاص دارد که نتیجه سال ها تجربه نویسنده در عرصه دعا و شفا است. او رازهای شخصی اش را برای مدد گرفتن از روح الهی قدسیان، توسل به مقدسات در سراسر روز، بهره بردن از سکوت و خلوت و عفو و بخشش به منزله رکن اصلی نیایش حقیقی و موثر شرح می دهد.

  کتب دیگر انتشارات لیوسا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی