رازهای خدا: کشف گنج پنهان

  ۲۲,۰۰۰ تومان

   

  ۲۰۴

  رقعی

  چاپ ۱

  صابرین
  نویسنده میلاد میرمحمدصادقی,فرناز فرود,هنری کلاود
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۷۸۵۶۳۶
  کد دیویی ۲۴۸.۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  رازهای خدا: کشف گنج پنهان

  کتاب حاضر، یکی از کتاب های مجموعه «کلیدهای مدیریت زندگی» است که باهدف راهنمایی و روشن ساختن راه زندگی آسان تر نگاشته شده است. مولف در این کتاب بیان می دارد که حتماً کششی نیرومند در عالم در کار است، اما این کشش به جای آنکه میان عالم و نیز ذهن ما باشد، میان آفریدگار عالم و مخلوقی است که او عاشقانه دوستش دارد. این کتاب رازهای خدا را آشکار می سازد، رازهایی درباره خدا، خوشبختی، روابط و هدف و مقصود انسان در زندگی. این حقایق معنوی آزموده شده، اصولی را آشکار می کنند که موجب موفقیت در زندگی می شوند.

  کتب دیگر انتشارات صابرین
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی