فلسفه ترس

  ۳۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۳۸

  رقعی

  چاپ ۶

  گمان
  نویسنده لارس اف ار.هو اسونسن,خشایار دیهیمی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۱۶۰۶۴۸
  کد دیویی ۳۶۱.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه ترس

  کتاب حاضر، یکی از کتاب های مجموعه ای فلسفی است که به مسایل فلسفی که ما در زندگی با آن روبرو هستیم، می پردازد. از سوال های کلی نظیر معنای زندگی تا مسایل جزیی تر نظیر درد، ترس پرداخته است. این کتاب ها تخصصی نیست و برای عموم مردم قابل فهم است. این اثر به انگیزه ها و عواملی که در پشت سر ترس و خوف قرار دارد می پردازد. ادعای نویسنده این است که ترس و خوف در همه ابعاد زندگی مدرن واردشده است. ترس از حملات تروریستی، انواع خطراتی که انسان مدرن را تهدید می کند و سایر عوامل تهدید زا امروزه پیرامون هر شخصی را در برگرفته است. برای بررسی این ترس و هراس نویسنده گریزی به حوزه هایی چون علوم، سیاست، جامعه شناسی و ادبیات می زند تا این مفهوم را در آن حوزه ها موردبررسی قرار دهد. بررسی زیست شناسانه عواملی که در پشت ترس و هراس قرار دارند و احساساتی که منجر به ترس می شوند موردتوجه نویسنده است.

  کتب دیگر انتشارات گمان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی