اختلالات عاطفی - رفتاری کودکان و نوجوانان
   

  ۵۵۲

  رقعی

  چاپ ۱

  سایه سخن
  نویسنده باقر غباری بناب,میرمحمود میرنسب
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۳۰۴۷۱۷
  کد دیویی ۱۵۵.۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اختلالات عاطفی - رفتاری کودکان و نوجوانان

  کتاب حاضر، باهدف ارایه خدمات درمانی به کودکان و نوجوانان با اختلاف عاطفی- رفتاری نگاشته شده است. مولف در این کتاب به بررسی مبانی نظری اختلالات عاطفی- رفتاری کودکان و نوجوانان می پردازد و عوامل موثر بر اختلالات رفتاری، از قبیل ناهنجاری های موجود در خانواده، مدرسه و اجتماع را مشخص می نماید. مولف همچنین روش های پیش گیری و درمان مناسب را برای اختلالات رفتاری و عاطفی پیشنهاد می کند و روش های سنجش اختلالات عاطفی ـ رفتاری و مقیاس های موجود در این زمینه را ارایه می کند. عوامل زیستی، عوامل خانوادگی، عوامل مدرسه ای، عوامل فرهنگی، تاریخچه اختلالات عاطفی ـ رفتاری و ... از موارد موردبحث در این کتاب هستند.

  کتب دیگر انتشارات سایه سخن
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی