عشق و سلطنت: زندگی کوروش کبیر
   

  ۶۴۸

  رقعی

  چاپ ۲

  آوای مهدیس
  نویسنده موسی نثری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۴۱۱۹۰۰
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  عشق و سلطنت: زندگی کوروش کبیر

  کتاب عشق و سلطنت یا فتوحات کوروش کبیر نام رمانی تاریخی عاشقانه از موسی نثری همدانی است. این کتاب در سال ۱۳۳۷ قمری در همدان چاپ شد. عنوان تاریخ غیرت برای این کتاب تنها در چند آگهی که پیش از چاپ کتاب در روزنامهٔ اتحاد درج شد به کار رفته‌است.

  کتب دیگر انتشارات آوای مهدیس
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی