نمی گذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد
   

  ۲۱۶

  رقعی

  چاپ ۴

  چابک اندیش
  نویسنده آلبرت الیس,ارتور لانگ,مهرویه هاشمی نژاد,حسن چابک
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۸۶۱۱۲۹
  کد دیویی ۱۵۸.۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  نمی گذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد

  کتاب حاضر اثر «آلبرت آلیس»، مبدع رویکرد عقلانی ـ عاطفی است. نگارنده در این کتاب تلاش دارد به مخاطب نشان دهد که چگونه می تواند بدون اینکه قربانی زحمت ها و تلاش های سخت خود باشد، زندگی فعال، جدی، پرشور و حرارت و گاهی دشوار داشته باشد. کتاب دربردارنده مهارت های علمی و کاربردی برای کنترل عصبانیت در زندگی شخصی، زندگی مشترک، محیط کار و روابط بین فردی و همچنین، دربردارنده روش های غلبه بر تمایل به واکنش شدید نشان دادن در مواقع چالش برانگیز و بحرانی است. این اثر باهدف ارایه راهکارهای عقلانی و آموزش شیوه برخورد موثر در مواقع سخت و کنترل عصبانیت تدوین شده است.

  در مسیر زندگی فشارها استرس ها و نگرانی هایی وجود دارد که به طور بالقوه می توانند شما را به شدت عصبانی کنند و کفرتان را درآورند.از فشار افراد و مصائب زندگی بر دکمه های اعصابتان! جلوگیری کنید و با استفاده از مهارت های کسب شده از آن، بتوانید با کاهش چشمگیری از شدت ناراحتی ها، زندگی لذت بخشی داشته باشید.

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی