شما با کدام خلق و خو پا به دنیا نهاده اید؟

  ۳۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۲۸

  رقعی

  چاپ ۱

  کتاب مرو
  نویسنده مصطفی علیزاده
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۸۷۸۴۱۳
  کد دیویی ۱۵۵.۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  شما با کدام خلق و خو پا به دنیا نهاده اید؟

  کتاب حاضر، مجموعه‌ای از جستارهاست که از هیچ نظم و ترتیبی پیروی نمی‌کنند و مؤلف در هر جستار نکتة ژرفی را در تعلیم و تربیت و در روان‌شناسی برجسته و روشن کرده است. «حسود هرگز نیاسود»، «سه نوع زندگی»، «آگاهی شما از خودتان چگونه است»، «روان شناسی اطاعت»، «بی‌کار نمی‌توان نشستن» و ... عنوان‌های موضوعی این جستارها هستند. در این کتاب مؤلف بر آن است تا با بیان این جستارها به بهبود رابطه‌ها و کیفیت بهتر زندگی کمک کند.تا چه میزان خود «تان»را می شناسید؟فردی که با خود حقیقی اش زندگی می کند از آرامش روانی بهتری برخوردار است .هر جستار این کتاب،به صورت مجزا،ما را با چشم اندازهای جدیدی از «خود»مان آشنا می کند.

  نظرات کاربران
  بی‌نام
  0
  0
  عصبانی
  بی‌نام
  0
  0
  عصبانی ، لجباز ، غد و یه دنده ، مهربون اما مغرور
  بی‌نام
  0
  0
  مهربان
  بی‌نام
  0
  0
  زود رنج ،عصبی،بدون اعتماد به نفس
  بی‌نام
  0
  0
  عصبانی زود رنج مهربون دلسوز غد
  بی‌نام
  0
  0
  زیادی مهربان، دلسوز، درون گرا و منطقی
  بی‌نام
  0
  0
  همه از دم عصبی
  بی‌نام
  0
  0
  زور رنج مهربان فوقالعاد عصبی
  بی‌نام
  0
  0
  عصبانی.مهربون. بدون اعتماد بنفس
  بی‌نام
  0
  0
  جمع بی اعصابا
  بی‌نام
  0
  0
  مهربان، ساده و با گذشت بدون اعتماد بنفس، زود عصبی میشم و زود هم آرام
  بی‌نام
  0
  0
  من مث سگ پاچه میگیرم
  بی‌نام
  0
  0
  ب
  بهتر
  بی‌نام
  0
  0
  مهربون خوش اخلاق گل
  بی‌نام
  0
  0
  مهربون اما خیلی سخت گیر
  بی‌نام
  0
  0
  عالی
  بی‌نام
  0
  0
  زیادی صبور و سکوت
  بی‌نام
  0
  0
  مهربان
  کتب دیگر مصطفی علیزاده
  کتب دیگر انتشارات کتاب مرو
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی