Paused...
  روزگار شیرین (برگرفته از خسرو و شیرین نظامی گنجوی)

  ۱۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۸۲

  رقعی

  چاپ ۳

  ویدا
  نویسنده فرهاد حسن زاده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۲۹۱۰۷۱۴
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  روزگار شیرین (برگرفته از خسرو و شیرین نظامی گنجوی)

  کتاب حاضر از مجموعه «قصّه های دیروز به زبان امروز» است که برای نوجوانان تدوین شده است. این مجموعه دربردارنده بازنویسی داستان های کهن فارسی است. ویژگی شاخص این مجموعه آن است که در بازنویسی داستان ها، صرفاً از ادبیات مکتوب استفاده نشده و بخشی از آن ها برگرفته از ادبیات شفاهی یا ادبیات عامه است. همچنین، تلاش شده تا از داستان های ایرانی استفاده شود. دفتر حاضر، دربردارنده بازنویسی داستان «خسرو و شیرین»، اثر معروف «نظامی گنجوی» (۵۳۰ - ۶۱۴ ق) است.

  کتب دیگر فرهاد حسن زاده
  کتب دیگر انتشارات ویدا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی