مامور سیگاری خدا

  ۵۵,۰۰۰ تومان

   

  ۱۵۲

  رقعی

  چاپ ۳

  افق
  نویسنده محسن حسام مظاهری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۶۹۸۰۳۴
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مامور سیگاری خدا

  کتاب حاضر، مشتمل بر داستان های کوتاه فارسی است. گردآورنده که کارشناس ارشد جامعه شناسی است، برای انجام پروژه ای تحقیقی، در شهرهای تهران، اصفهان و چند شهر دیگر، هنگامی تاکسی سواری، صحبت های مسافران را ثبت کرده و آن ها را به صورت داستان کوتاه در آورده است. داستان ها براساس واقعیت است. در این اثر، آدم های استثنایی و موقعیت هایی ویژه با نثری طنزآلود به تصویر کشیده شده اند که بیانگر طرز فکر و دغدغه های ساکنان شهر است. عنوان برخی داستان ها عبارتند از: «روسری آبی»؛ «پل»؛ «کارخانه شیطان»؛ «صدای خیس سه تار»؛ «مامور سیگاری خدا»؛ «حوری»؛ «دویل»؛ «بندِ پ»؛ «پفک» و... .

  نویسنده که کارشناس ارشد جامعه‌شناسی است، برای انجام پروژه‌ای تحقیقی، نوعی دوربین مخفی ادبی به دست گرفته و در تهران و اصفهان و چند شهر دیگر، صدای مردم را در تاکسی‌ها ضبط کرده است. حرف‌ها طبیعی‌اند و در عین حال با انتخاب‌ها و روایت های نویسنده به داستان هایی کوتاه تبدیل شده‌اند. در این اثر، با آدم‌هایی استثنایی، موقعیت‌هایی ویژه و نثری طنزآلود روبه‌رو می‌شویم. رفتار و گفتار مردم در تاکسی سندی زنده از وضعیت جامعه معاصر ماست.

  کتب دیگر محسن حسام مظاهری
  کتب دیگر انتشارات افق
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی