دایره المعارف نفت

  ۳۰,۰۰۰ تومان

   

  ۷۲

  رقعی

  چاپ ۲

  محراب قلم
  نویسنده مهناز عسگری,مهدی ضرغامیان,جان فارندن
  شابک ۹۷۸۶۰۰۴۱۳۲۰۹۱
  کد دیویی ۵۵۳.۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دایره المعارف نفت

  کتب دیگر انتشارات محراب قلم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی