Paused...
  مهارت های بنیادی نورپردازی در عکاسی

  ۴,۵۰۰ تومان

   

  ۱۶۸

  رقعی

  چاپ ۴

  کتاب آوند دانش
  نویسنده مارک گیلر,جان چایلد,علی تهرانی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۷۱۱۴۴۱۷
  کد دیویی ۷۷۸.۷
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مهارت های بنیادی نورپردازی در عکاسی

  نورپردازی یک مهارت بنیادی در عکاسی است؛ در ثبت یک رویداد گذرا که نور موجود را به کار گرفته تا تصویری تبلیغاتی که در آن نورپردازی های ویژه استفاده شده است. کتاب حاضر برای دانش آموزان عکاسی به منظور کار در مکان های خارجی، با به کارگیری نور موجود محیط و در استودیو با بکارگیری منابع نور مصنوعی نوشته شده است. نگارنده در کتاب بر روی فراگیری و به کارگیری مهارت های لازم برای عکاسی استودیویی و خارج از آن و بر روی طراحی تصویر، ارتباط تصویری و روش های بنیادی مورد نیاز برای ثبت تصاویر کارآمد و خلاق تاکید می کند. مطالب کتاب دانش آموز را در اکسپوز درست تصویر بر روی فیلم یا سنسور دیجیتالی در موقعیت های دشوار نوری توانا می سازد. بر این اساس کتاب اطلاعاتی را در زمینه ی شناخت بهتر ماهیت نور، منابع نوری گوناگون، به کارگیری و ترکیب منابع نور، نورسنجی، سیستم های نورخوانی از صحنه، فیلترها، نورپردازی در داخل و خارج استودیو و هم چنین روش های ساده ی نورپردازی شامل می شود.

  کتب دیگر انتشارات کتاب آوند دانش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی