یادداشت های روزانه محمدعلی فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس: دسامبر 1918 - اوت 1920

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

   

  ۶۸۰

  رقعی

  چاپ ۶

  سخن
  نویسنده پژمان فیروزبخش,محمد افشین وفایی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۷۲۷۴۱۳
  کد دیویی ۹۵۵.۰۸۲۰۹۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  یادداشت های روزانه محمدعلی فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس: دسامبر 1918 - اوت 1920

  کتاب حاضر، یادداشت های روزانه «محمدعلی فروغی ذکاءالملک» (۱۲۵۶- آذر ۱۳۲۱) از بزرگ ترین رجال روشنفکر و عملگرای برجسته ایران است. این یادداشت ها از ایامی است که «ذکاءالملک» به سمت رییس دیوان عالی تمیز در جزو هییت اعزامی ایران برای راه یابی به کنفرانس صلح عازم پاریس شد. او در طول تقریباً دو سال اخبار و وقایع هر روز را یادداشت کرده و چون خود در مسیر جریان ها بوده و به جزییات بسیاری ورود داشته، یادداشت هایش دربرگیرنده نکته های تازه و ناگفتهٔ فراوان دربارهٔ علل ناکامی ایران در راه یابی به کنفرانس صلح، داخل شدن ایران در مجمع ملل، روابط انگلیس ها با وثوق الدوله، قرارداد نهم اوت ۱۹۱۹ و بعضی از رجال سیاسی ایران در آن روزگار است. جز این، چنانکه انتظار می رود، یادداشت های «فروغی» حاوی فواید فرهنگی و ادبی فراوانی نیز هست.

  کتب دیگر انتشارات سخن
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی