جریان ها و سازمان های مذهبی - سیاسی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سال های 1320 - 1357

  ۷۵۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۴۲۴

  رقعی

  چاپ ۱

  علم
  نویسنده رسول جعفریان
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۲۴۹۰۲۲
  کد دیویی ۹۵۵.۰۸۲۴۰۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جریان ها و سازمان های مذهبی - سیاسی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سال های 1320 - 1357

  کتاب حاضر، گزارشی است از چگونگی تاسیس، رشد و برآمدن جریان ها و سازمان های مذهبی- سیاسی، طی سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ خورشیدی. دوره ای که روحانیون، طیف مذهبی و گروه هایی که به نوعی در اندیشه احیای دین یا هماهنگ ساختن آن با دنیای جدید، در عین انتقاد از غرب بودند، کوشیدند تا با اقدام به نوعی خانه تکانی، دین را از انزوای دوره رضاخانی خارج کرده و آن را در پیوند بیشتری با جامعه و سیاست قرار دهند.

  کتب دیگر رسول جعفریان
  کتب دیگر انتشارات علم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی