دریدا و فلسفه

  ۱۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۷۴

  رقعی

  چاپ ۱

  علمی
  نویسنده مهدی پارساخانقاه
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۰۴۲۷۳۷
  کد دیویی ۱۶۷
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دریدا و فلسفه

  در این کتاب ابتدا در بحثی مقدماتی به تفکر دریدا و جایگاه و اهمیت آن پرداخته شده است. سپس، در فصلی با عنوان «حواشی فلسفه» به ورود دریدا به حوزه هایی پرداخته شده که پیش از آن جزء چارچوب رسمی فلسفه به حساب نمی آمدند، اما اکنون بسیاری از متفکران و مدرسان فلسفه به اهمیت آن در فلسفه پی برده اند. در فصل نخست مفاهیم کلیدی تفکر دریدا معرفی شده است. فصول بعدی کتاب هریک به فیلسوفی مربوط اند که تفکر دریدا به گونه ای با وی در ارتباط است. در فصل پایانی به آموزش و پرورش دریدایی و نهاد آموزش فلسفه از نظر دریدا توجه شده است.

  کتب دیگر مهدی پارساخانقاه
  کتب دیگر انتشارات علمی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی