قاف: بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن فارسی
   

  ۱۱۶۴

  رقعی

  چاپ ۱

  شهرستان ادب
  نویسنده یاسین حجازی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۸۸۹۶۵۸
  کد دیویی ۲۹۷.۹۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قاف: بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن فارسی

  معرفی کتاب: این کتاب بازخوانی زندگی رسول مکرم اسلام از سه متن کهن به نام های تفسیر سورآبادی، سیرت رسول الله و  شرف النبی است که از ولادت تا رحلت آخرین فرستاده الهی را برای خواننده روایت می کند. یاسین حجازی برای نوشتن این کتاب 3 سال زمان گذاشته تا تصویری روایی و مبتنی بر مستندات تاریخی را برای خواننده به صورت خطی روایت کند.
   

  گزیده ای ازکتاب: «دیوان بهراسیدند که چه افتاد.

  ابلیس در جزیرۀ دریا بر تخت بلرزید و تختش نگوسار شد و ویِ از تخت درافتاد و بانگی بکرد. پس فریاد می کرد چنان که همه دیوان ِرو ی زمین بشنیدند و روی به وی نهادند. چهل روز تخت ِوی نگوسار بود. لرزه بر همه دیوان افتاد.

  دیوان ِسَتنبه گفتند: «چه کنیم؟ چه افتاده است؟»

  ابلیس گفت: «بزاد آن کس که از بهر ِوی مرا سجود آدم فرمودند! بزاد آن کس که به ســبب َوی مــرا مَلعَنت کردند! بــزاد آن کس که به ِســبب وی بدیــن روز افتاده ام! بزاد آن کس که کَونَیــن و عالَمین برای او آفریده اند...»

  کتب دیگر انتشارات شهرستان ادب
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی