زندگی نامه و شرح 20 غزل حافظ
   

  ۲۷۴

  رقعی

  چاپ ۱

  پیدایش
  نویسنده محمدکاظم مزینانی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۹۶۵۵
  کد دیویی ۸fa۱.۳۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  زندگی نامه و شرح 20 غزل حافظ

  کتاب مصوّر حاضر، از سری کتاب های «ادبیات ایران از دیروز تا امروز» است که به نثری روان و برای گروه سنّی نوجونان تدوین شده است. این کتاب، حاوی زندگی نامه «حافظ» و ارتباط با افراد زمان خود است. همچنین نگارنده بیست غزل حافظ را شرح داده است. برای شرح غزل ها نگارنده تنها کوشیده است که برخی واژه ها، اصطلاحات و تعبیرهای شعر حافظ را بازخوانی کند. در این کتاب تلاش شده که از معنی کردن بیت به بیت شعرها پرهیز شود؛ زیرا نویسنده بر این باور است که این کار، شان شعرهای حافظ را پایین خواهد آورد.

  کتب دیگر محمدکاظم مزینانی
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی