قصه های شاهنامه فردوسی

  ۱۰۲,۰۰۰ تومان

   

  ۳۹۶

  رقعی

  چاپ ۳

  پیدایش
  نویسنده ابوالقاسم فردوسی,اسدالله شعبانی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۸۸۸۷
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قصه های شاهنامه فردوسی

  کتاب حاضر، مشتمل بر بازنویسی بخش های از «شاهنامه فردوسی» است. این نوشتار که مجلّدی از مجموعه «ادبیات ایران از دیروز تا امروز» است، با هدف آشنایی مخاطب نوجوان با یکی از مهم ترین آثار ادب فارسی و درک هنر شاعری «فردوسی» تدوین شده است. نگارنده در این اثر، ضمن معرّفی «فردوسی» و شعر او با استفاده از لحن حماسی و دوری از افراط در ساده نویسی، بخش های اساطیری و پهلوانی شاهنامه را شرح داده و در این میان برای این که مخاطب بتواند رابطه ای حسی با سروده های «فردوسی» برقرار نماید، بخش هایی از کتاب را به تشریح مهر و دلبستگی پهلوانان به همران و مادران شان اختصاص داده و داستان دلبستگی زال به رودابه، رستم و تهمینه، سهراب و گردآفرید و همچنین مویه مادران بر فرزندان را در حدّ لازم ذکر کرده است. مشخّصه کتاب، دوری جستن از توصیف جزییات با توجّه به حوصله مخاطب نوجوان و روایت کلیات است.

  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی