قصه هایی از حضرت محمد (ص) دعوت همگان به اسلام (10)
   

  ۱۲

  رقعی

  چاپ ۱

  قدیانی
  نویسنده محمدرضاسرشار
  شابک ۹۷۸۶۰۰۲۵۱۴۵۵۴
  کد دیویی ۲۹۷.۹۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قصه هایی از حضرت محمد (ص) دعوت همگان به اسلام (10)

  کتاب مصور حاضر، دهمین دفتر از مجموعه «قصه هایی از حضرت محمد (ص)»، به روایت «محمدرضا سرشار» است که برای گروه سنی (ج) تدوین شده است. این مجموعه با هدف آشنایی کودکان با مراحل مختلف زندگی پیامبر گرامی اسلام و شناخت بهتر سیره و رفتار ایشان و الگو گرفتن از مکتب اسلام تدوین شده است. دفتر حاضر به ماجرای دعوت علنی مردم به دین اسلام توسط پیامبر اکرم (ص) اختصاص یافته است.

  کتب دیگر انتشارات قدیانی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی