قصه های خواندنی شاهنامه فردوسی

  ۱۶۵,۰۰۰ تومان

   

  ۳۲۲

  رقعی

  چاپ ۷

  پیدایش
  نویسنده اسدالله شعبانی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۸۰۹۲
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قصه های خواندنی شاهنامه فردوسی

  در میان آثار درخشان ادبیات پارسی، شاهنامه جایگاهی ویژه دارد و پرداختن به آن نیز چیزی فراتر از دانش و تجربه می خواهد و آن عشق و شور پنهانی است که استاد بزرگ طوس را به این کار شگرف برانگیخته است. کسی که چنین مایه ای-حتی به اندازه ای کم- داشته باشد می داند که بازنویسی از این شاهکار جهانی تا چه میزان دشوار است

  کتب دیگر اسدالله شعبانی
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی