قصه های هفت اورنگ جامی

  ۶۴,۰۰۰ تومان

   

  ۲۵۶

  رقعی

  چاپ ۲

  پیدایش
  نویسنده جعفر ابراهیمی,رئوف شاهسواری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۹۱۸۱
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قصه های هفت اورنگ جامی

  در این کتاب، برخی داستان های «هفت اورنگ» اثر «عبدالرحمن بن احمد جامی» به زبان امروز بازنویسی شده است. کتاب حاضر که مجلّدی از مجموعه «ادبیات ایران از دیروز تا امروز» است با هدف آشنایی مخاطب نوجوان با برخی داستان ها و آثار موجود در ادبیات فارسی و درک بهتر سروده های «جامی» در «هفت اورنگ» تدوین شده است. نگارنده، در بخش نخست کتاب به اجمال سرگذشت جامی را بیان و آثار نظم و نثر وی را معرّفی کرده است. وی در بخش دوم، قسمت کوتاهی از آغار دفتر دوم «سلسله الذّهب» را درج کرده و سپس بیست و پنج داستان از «هفت اورنگ» را به نثر در آورده و با اندکی شرح و تفصیل بیان نموده است. از جمله داستان های مندرج در کتاب، می توان به این عناوین اشاره کرد: درد بی فرزندی؛ لاک پشت و مرغابی ها؛ عربی که شترش گم شده شده بود؛ خزانه دار امین؛ عرب مهمان نواز؛ خارکش پیر؛ ایثار حاتم طایی و حاکم و درویش پیر. مشخّصه کتاب، بازنویسی داستان ها و حکایات «هفت اورنگ» با پرداختی امروزی، سرگرم کننده و آموزنده و استفاده از طنز در بیان اکثر حکایت ها است.

  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی