قصه های بوستان سعدی

  ۵۲,۰۰۰ تومان

   

  ۲۰۸

  رقعی

  چاپ ۲

  پیدایش
  نویسنده جعفر ابراهیمی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۸۹۹۳
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قصه های بوستان سعدی

  بوستان در ده باب و در قالب مثنوی سروده شده است. این کتاب حاوی حکایت‌های شیرین و کوتاه و پندآموز درباره شاهان و سلاطین است. شاعر در این حکایت‌ها جانب عدل و داد و مظلومان را گرفته و از ظلم و ستم شاهان انتقاد کرده است

  کتب دیگر جعفر ابراهیمی
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی