Paused...
  اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری

  ۴۸,۰۰۰ تومان

   

  ۳۷۴

  رقعی

  چاپ ۲

  جامی
  نویسنده ماکس وبر,مرتضی ثاقب فر
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۵۷۵۶۵۷
  کد دیویی ۲۶۱.۸۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری

  مذهبی که دنیاگریز باشد، جای تهیدستان را درست به دلیل تنگدستیشان در بهشت بداند و زندگی پرندگان فارغ از هرگونه پیش بینی و دغدغه آینده را سرمشق مومنان خویش قرار دهد، طبعا روحیه و جامعه ای متفاوت پدید می آورد، نسبت به مذهبی که پرهیزکاری را در عشق به کار و کوشش، کسب ثروت، صرفه جویی و سرمایه گذاری دایمی می داند و بهشت را جایگاه چنین انسان های پرکوش و کامیاب می شمارد. نویسنده در کتاب حاضر می کوشد دو مفهوم درهم آمیخته و نادرست از سرمایه داری را از یک دیگر تفکیک کند. سرمایه داری به مفهوم کهن آن یعنی پول پرستی و نوعی دیگر از سرمایه داری که مبتنی بر بهره جویی خردمندانه از سرمایه در یک بنگاه اقتصادی دایمی همراه با سازماندهی عقلانی است. به عقیده وی پیشه، موقعیتی نیست که فرد در آن زاده می شود، بلکه حرفه ای است که باید با پای مردی توسط خود وی انتخاب شود و با یک احساس مسیولیت مذهبی دنبال گردد. وی ابتدا به نقش کیش و قشربندی اجتماعی در اقتصاد می پردازد، سپس اصطلاح سرمایه داری را شرح داده و پیرامون روح سرمایه داری و هدف های پژوهش خویش به بحث می پردازد. فصل هایی را نیز به اخلاق کسب در پروتستانی پرهیزکارانه و رابطه فرقه های پروتستانی و روح سرمایه داری اختصاص داده است. برخی از عنوان های مطالب کتاب عبارت اند از: معنای Beruf از نظر لوتر؛ بنیادهای مذهبی پرهیزکاری غیرمذهبی؛ کالوین کیشی؛ پارسایی؛ متودیسم؛ فرقه های تعمیدی؛ و پرهیزکاری و روح سرمایه داری.

  کتب دیگر انتشارات جامی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی