فلسفه علم در قرن بیستم: چهار موضوع اصلی

  ۹,۵۰۰ تومان

   

  ۲۹۶

  رقعی

  چاپ ۶

  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )
  نویسنده حسن میانداری,محمد اسکندری,دانالد گیلیس
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۵۹۵۹۵۰
  کد دیویی ۵۰۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه علم در قرن بیستم: چهار موضوع اصلی

  کتب دیگر انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی