دو پادشاه، بختنصر و کورش

  ۸,۰۰۰ تومان

   

  ۷۲

  رقعی

  چاپ ۱

  صابرین
  نویسنده زهرا سینایی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۷۸۵۶۲۹
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دو پادشاه، بختنصر و کورش

  کتاب مصور حاضر، مجموعه ای از داستان های تاریخی فارسی است که با زبانی ساده و روان برای کودکان و نوجوانان نگاشته شده است. «رسالت ناحوم»، «رسالت حبوق»، «سقوط اورشلیم»، «دانیال در دربار بخت نصر»، «خواب دانیال نبی»، «استوانه کوروش بزرگ»، «ذوالقرنین»، «رسالت خرقیال»، «وصیت نامه کوروش بزرگ» عنوان های داستان های این کتاب هستند. در بخش «دانیال در دربار بخت نصر» می خوانیم: ««دانیال» از پیامبران بنی اسراییل و از خاندان «داوود» نبی بود که در اورشلیم به دنیا آمد و هنگام تبعید به بابل در سن نوجوانی بود. در آن زمان «بخت نصر» به وزیر دربار خود «اسفناز» فرمان داد از میان اسیران یهودی چند تن را انتخاب کند و زبان و علوم بابلی را به آنان بیاموزد تا شایسته خدمت در دربار شوند».

  کتب دیگر زهرا سینایی
  کتب دیگر انتشارات صابرین
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی