قصه های خواندنی گلشن راز

  ۵۹,۰۰۰ تومان

   

  ۱۹۸

  رقعی

  چاپ ۳

  پیدایش
  نویسنده ناهید رضاعلی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۹۰۸۲
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قصه های خواندنی گلشن راز

  شاید وقتی شبستری گلشن راز را میسرود،فکر نمیکرد که این کتاب نه فقط در ایران بلکه در جهان یکی از آثار ارزشمند ادبی و عرفانی محسوب شود.گلشن راز کتابی است کاربردی؛پلی است برای ارتباط با شعرها و کتاب های عرفانی.شبستری در این کتاب به دور از لفاظی و به کمک تمثیلات ساده،مفاهیم عرفانی را روشن میکند و عمق معانی را آشکار می سازد.

  کتب دیگر ناهید رضاعلی
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی