اصول علم سیاست

  ۱۲,۰۰۰ تومان

   

  ۳۵۲

  رقعی

  چاپ ۷

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  نویسنده ابوالفضل قاضی,موریس دوورژه
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۴۵۴۱۹۶
  کد دیویی ۳۲۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اصول علم سیاست

  کتب دیگر انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی