تاریخ مشروطه ایران

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

   

  ۹۶۲

  رقعی

  چاپ ۲۵

  امیرکبیر
  نویسنده احمد کسروی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۰۰۰۰۸۱۶
  کد دیویی ۹۵۵.۰۷۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاریخ مشروطه ایران

  این نبشته برجسته‌ترین سند نوشته شده درباره رویداد مشروطه و چند و چون آن می‌باشد و حتی در زمانی که نوشته‌های کسروی ممنوع و اندیشه‌اش باطل شمرده می‌شود این نوشتار همچنان آبشخور و گواه پژوهش‌های تاریخی است.کسروی انگیزه‌های زیر را برای نگارش این نبشته بر می‌شمرد:

  کسروی می‌گوید : «سی سال گذشت و یکی از آنان که در جنبش پا در میان داشته بود و یا خود می‌توانست آگاهیهایی گرد آورد به نوشتن آن برنخاست، و من دیدم داستان‌ها از میان می‌رود و در آینده کسی گرد آوردن انها نخواهد توانست . یک جنبشی که در زمان ما رخ داده، اگر ما داستان آن را ننویسیم دیگران چگونه خواهند نوشت؟!...»

  کتب دیگر احمد کسروی
  کتب دیگر انتشارات امیرکبیر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی