اراده به خردورزی

  ۵۸,۰۰۰ تومان

   

  ۱۲۰

  رقعی

  چاپ ۳

  سایه سخن
  نویسنده محمد حسینی,علی صاحبی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۳۰۴۹۶۰
  کد دیویی ۱۵۸.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اراده به خردورزی

  نویسنده در کتاب حاضر با گوته برداری از آموزه های «آلبرت آلیس» ـ بنیان گذار رویکرد شناختی در روان درمانی ـ به صورت گام به گام، مخاطبان را با چالش های فکری و خطاهای شناختی و پیامدهای رفتاری آن آشنا می کند. این مطالعه در قالب پنج درس عملی طراحی شده که در هر درس تکالیف مربوط به موضوع، زمینه ورود به یک زندگی خردمندانه را فراهم می سازد. منظور نویسنده از زندگی خردمندانه زندگی ای است که در آن عقل و استدلال و شناخت بر احساسات و هیجانات غلبه دارد. در این مسیر مولفه ها و مصالح اصلی زندگی خردمندانه معرفی و درباره هر یک توضیح داده شده است. این مولفه ها هدف گزینی یا تعیین خواسته های بلندمدت و کوتاه مدت در زندگی؛ اعتراف به خطاپذیری انسان؛ پذیرفتن غیر مشروط خود و دیگران؛ مسیولیت پذیری درباره احساسات ایجادشده و واقع نگری را در برمی گیرند.

  کتب دیگر انتشارات سایه سخن
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی