منم سلمان فارسی ماهبود پور بودخشان: فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان
   

  ۴۹۸

  رقعی

  چاپ ۱

  سمیر
  نویسنده خسرو معتضد
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۲۰۱۰۸۲
  کد دیویی ۹۵۵.۰۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  منم سلمان فارسی ماهبود پور بودخشان: فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان

  کتاب حاضر که به صورت داستان و رمان تاریخی نگارش یافته، دربردارنده سرگذشت یک پزشک نظامی عصر باستان به نام «ماهبود پور بودخشان» است. این پزشک، همان «سلمان فارسی»، یار باوفای پیامبر گرامی اسلام (ص) است. نگارنده در میان روایت این داستان، اطّلاعات گسترده ای از جامعه، دولت، سلطنت، روحانیت، ارتش و مردم عصر ساسانی ارایه داده است. در این مجموعه، طبقات مختلف جامعه آن دوران، شرح جنگ های چند دهه ای ایران و امپراتوری روم شرقی، مناسبات ایران و همسایگان، علل فروپاشی سریع شاهنشاهی ساسانیان و پیروزی اعراب مسلمان که ایرانیان ناراضی از تبعیضات اجتماعی نیز به آن ها پیوستند، تبیین و تشریح شده است.

  کتب دیگر انتشارات سمیر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی