مدیریت خشم: راهنمای درمان مراجعین سوء مصرف مواد و بهداشت روان ویژه متخصصین

  ۲۱,۰۰۰ تومان

   

  ۱۰۴

  رقعی

  چاپ ۲

  سایه سخن
  نویسنده پاتریک ام. ریلی,خدیجه علوی,مایکل اس. شاپ شایر,لیلا امیرپور,علی صاحبی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۳۰۴۶۵۶
  کد دیویی ۶۱۶.۸۶۰۶
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مدیریت خشم: راهنمای درمان مراجعین سوء مصرف مواد و بهداشت روان ویژه متخصصین

  کتاب حاضر برای استفاده متخصصان بالینی سوء مصرف مواد و بهداشت روان طراحی شده و در آن با تکیه بر رویکرد شناختی ـ رفتاری موضوع مدیریت خشم مورد بررسی قرار گرفته است. آموزش مورد نظر در این کتاب در دوازده جلسه هفتگی و در مدت زمان نود دقیقه و در چهار بخش صورت می گیرد. سرفصل های مطالب عبارتند از: «آموزش هایی برای رهبران گروه»، «روش کنترل خشم»، «نکات پیشنهادی» و «تکالیف منزل». در بخش «آموزش به رهبران گروه»، اطلاعاتی برای ارایه در جلسه و نکات مفهومی مولفه های درمان بیان شده و در بخش «روش کنترل»، یک فرآیند بازبینی که تکالیف اعضای گروه در هر جلسه را بررسی می کند، ترسیم گردیده است. در بخش «نکات پیشنهادی» مشروحی از مطالب خطاب به رهبر گروه برای ارایه در جلسه ذکر شده است. و در بخش «تکلیف منزل»، درباره کارهایی که باید برای جلسه بعد مرور و تمرین کنند، آموزش هایی برای اعضای گروه آمده است. به گفته نویسنده، این کتاب بهتر است همراه با کتاب «مدیریت خشم»، راهنمای درمان مراجعین سوء مصرف مواد و بهداشت روان، «ویژه مراجعین» استفاده شود.

  کتب دیگر انتشارات سایه سخن
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی